Bạn có biết backlink từ các web spam khác với backlink không tự nhiên? John Mueller của Google đã nói như vậy trên Twitter vào ngày 9 tháng 5 vừa qua. John nói "nếu các liên kết không phải là tự nhiên hoặc đến từ các website spam việc bạn cần làm chỉ là bỏ qua chúng, hãy tiết kiệm thời gian để làm những vấn đề lớn hơn." Đây là tweet:

[​IMG]

Vì vậy, Google nói rằng bạn không cần phải chặn liên kết từ các website spam nhưng hãy chặn các liên kết không tự nhiên.

Liên kết từ các trang web spam không phải là các liên kết tự nhiên và do đó Penguin Real time sẽ xử lý nó.

Đồng thời, các liên kết không tự nhiên có thể không bị xử lý bởi Penguin nhưng bạn vẫn có thể bị phạt bởi một hình phạt tác vụ thủ công hoặc một thuật toán khác phạt nếu bạn không disavow chúng.

Tóm lại, liên kết từ các trang web spam không giống với các liên kết không tự nhiên và có thể được Google xử lý theo hướng khác.